9 listopada 2023

Matlab – narzędzie inżynierów

Macierze:

D.mat