PRZEDMIOTY

dr inż. Sebastian PAKuŁA

W pracy naukowej zajmuję się "Optymalizacją synchronicznego eliminatora drgań maszyn wirnikowych" wykorzystujący zjawisko samosynchronizacji.

Ukończyłem jednolite studia magisterskie w 2010r. z Automatyki i Metrologii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Na tym wydziale również z wyróżnieniem obroniłem doktorat zatytułowany "Optymalizacja wielomasowego synchronicznego eliminatora drgań w stanach ustalonych i procesach przejściowych". Od końca 2012 roku jestem opiekunem koła naukowego "Decybel", w którym zajmujemy się badaniem wszelkiego rodzaju zjawisk fizycznych. Badania obejmują prace symulacyjne (modele matematyczne, obliczenia numeryczne, analiza wyników) oraz eksperymentalne (budowa stanowiska/ prototypu, pomiary, analiza danych). Owoce naszych prac są przedstawiane na corocznej Konferencji Kół Naukowych. Udział w kole jest też doskonałym sposobem na podjęcie tematu pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w kole zapraszam na spotkanie koła.

Aktualności

BIEŻĄCE INFORMACJE