Celem tego kursu/wykładu jest nauka programowania w języku Python. Zostaną omówione zagadnienia związane z podstawową składnią jezyka (instrukcje sterujące), podstawowe struktury danych (listy, krotki, zbiory, słowniki), klasy, metaklasy, deskryptory, dektoratory, funkcje, moduły, błędy i wyjątki, generatory i listy składane, programowanie wielowątkowe.

Składnia języka Python


Instrukcje sterujące

Pętle, funkcje

Struktury danych Pythona


Łańcuchy, listy, krotki, słowniki

Moduły


Moduły

Deskryptory, dekoratory


Dekoratory

Generatory i listy składane


Programowanie obiektowe


Programowanie obiektowe

Błędy, wyjątki


Błędy, wyjątki

Programowanie wielowątkowe