Mariola Marszałek dr inż.

 

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617 23 76 fax: (12) 633 43 30

mmarszal@agh.edu.pl

 

 

      

Chemia EŹE
Chemia GS
Chemia IiOŚ

Mineralogia i Petrografia

Metody badań minerałów i skał

 

Skażenia i ochrona atmosfery

 

 

Dyplomanci

 

 

Studia podyplomowe UJ