Bożena Gołębiowska

 

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 53 01 fax: (12) 633 43 30

 Mineralogia                                  

 Mineralogia zaawansowana

 Mineralogia i petrografia       

 Metody badań minerałów i skał

 Geochemia pierwiastków i paragenez mineralnych

 Dyplomanci

 

 konsultacje: Microsoft Teams; e-mail: goleb@agh.edu.pl

login